Sygnatura akt / sprawy: Gl. X Ns-Rej. KRS 17532/19/802

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

14 stycznia 2020 - MSiG nr 8/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu MAX CERAMIKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, RYBNIK W LIKWIDACJI, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 351067 ,...