Sygnatura akt / sprawy: II Ns 1786/09

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

16 września 2010 - MSiG nr 181/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o sygn. akt II Ns 1786/09 z wniosku Kazimiery Aftowicz z udziałem Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności części działki gruntu oznaczonej numerem 286/5, położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej/Jasień, w obrębie G-l, o...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych