Sygnatura akt / sprawy: IX Ns-Rej. KRS 16112/19/685

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

10 września 2019 - MSiG nr 175/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: CAMBIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer KRS podmiotu: 499215, ostatni adres siedziby ujawniony w Rejestrze: ul. Główna 8, 58-309 Wałbrzych. Wzywa...