Sygnatura akt / sprawy: I Ns 100/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

16 lipca 2021 - MSiG nr 136/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Wezwanie spadkobierców

W Sądzie Rejonowym w Iławie, Wydział I Cywilny, toczy się sprawa z wniosku Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Lewickiej, córce Wiktora i Heleny, zmarłej 6.09.2018 r. w Iławie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Iławie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili swój udział w sprawie i...

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, pod sygn. akt I Ns 100/20, toczy się sprawa z wniosku Zbigniewa Papierniaka i Wiesława Wnuka, z udziałem Zdzisławy Janikowskiej, Elżbiety Jędruszczak, Mariusza Papierniaka, Andrzeja Szlęzaka, Jakuba Ślusarczyka, Wojciecha Ślusarczyka, Andrzeja Tomasika i Ewy Tylmann, o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez posiadaczy Jana...