Sygnatura akt / sprawy: I Ns 346/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

31 lipca 2020 - MSiG nr 148/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu pod sygnaturą akt I Ns 346/20, toczy się postępowanie z wniosku Anny Węgrzynowskiej i Kazimierza Węgrzynowskiego z udziałem Michała Taraska, Zofii Prażmowskiej, Teresy Szeląg, Grażyny Janiszewskiej, Stanisława Kwarcińskiego i Józefa Kwarcińskiego, o nabycie własności w drodze zasiedzenia przez Annę Węgrzynowską i Kazimierza Węgrzynowskiego...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych