Sygnatura akt / sprawy: I Ns 387/09

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

6 maja 2010 - MSiG nr 87/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Wezwanie spadkobierców

Przed Sądem Rejonowym w Krotoszynie, I Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą akt I Ns 387/09 sprawa z wniosku Janiny Smulskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Widerze, zmarłym dnia 17.01.1997 r. w Wieluniu, ostatnio stale zamieszkałym w Zdunach. Sąd wzywa spadkobierców Stefana Widery, a w szczególności jego rodzeństwo i dzieci, aby w terminie 6 miesięcy od publikacji...

23 marca 2010 - MSiG nr 57/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Kępnie pod sygnaturą I Ns 387/09 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Kępińskiego o zasiedzenie nieruchomości, będących we władaniu Skarbu Państwa, położonych: Perzów gm. Perzów, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 45 o pow. 0.3200 ha, arkusz mapy 1, 88 o pow. 0.2800 ha, arkusz mapy 1, 199 o...

23 października 2009 - MSiG nr 208/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie I Ns 387/09 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z udziałem Gittli Brachner i Gminy Miasta Jaworzna reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Jaworzna o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,...

16 września 2009 - MSiG nr 181/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Wezwanie spadkobierców

Przed Sądem Rejonowym w Gostyniu toczy się z wniosku Zbigniewa Jankowskiego sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Kasperkowiaku, synu Michała i Józefy, ostatnio stale zamieszkałym w Gostyniu, zmarłym dnia 5 marca 1988 r. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się...

30 lipca 2009 - MSiG nr 147/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Inne

W Sądzie Rejonowym w Dębicy, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 387/09 z wniosku Kazimierza Nawracaja o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej na drodze uwłaszczenia w trybie ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, obejmującej działkę nr 951, o powierzchni 0,31 ha, położoną w Przeczycy, gmina...

17 lipca 2009 - MSiG nr 138/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Inne

Przed Sądem Rejonowym w Limanowej, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 387/09 toczy się postępowanie z wniosku Anny Chrustek o uwłaszczenie działki 513 położonej w Rabie Niżnej, powstałej z dawnych parcel obj. LWH 158 - c.d. Kw 478. Sąd wzywa następców prawnych po Zofii Blecharczyk, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i...