Sygnatura akt / sprawy: I Ns 4/10

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

28 stycznia 2011 - MSiG nr 19/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Wezwanie spadkobierców

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, I Wydział Cywilny, informuje, iż pod sygn. akt I Ns 4/10 toczy się postępowanie z wniosku ING Banku Śląskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Wojciechu Jasińskim, urodzonym 28 stycznia 1949 r., zmarłym 18 kwietnia 2009 r. w Grodzisku Mazowieckim. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w tym spadkobierców ww. osoby, aby w terminie 3...

6 maja 2010 - MSiG nr 87/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 4/10 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Dudek zamieszkałej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 10/11 o uznanie za zmarłego Jana Dudka (Dudek), urodzonego dnia 14 czerwca 1913 roku w Trzebini, syna Jana i Marii z domu Mirocha małżonków Dudków. Jan Dudek pochodził z Gór Luszowskich, zawarł związek...

5 marca 2010 - MSiG nr 45/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Wezwanie spadkobierców

Sąd Rejonowy w Oleśnicy zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie z wniosku Beaty Wolny o stwierdzenie nabycia spadku po: - Wojciechu Huptaczu zmarłym w dniu 14.04.2006 r. w Ostrowinie, ostatnio stale zamieszkałym w Ostrowinie 21, gm. Oleśnica; - Edwardzie Gręboszu zmarłym w dniu 4.10.2006 r. w Ostrowinie, ostatnio stale zamieszkałym w Ostrowinie 21, gm...