Sygnatura akt / sprawy: I Ns 863/13

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

17 kwietnia 2014 - MSiG nr 75/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kościanie, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 863/13 z wniosku Marii Bajon toczy się sprawa o zasiedzenie własności udziału w nieruchomości zabudowanej o wartości 200 000 zł, położonej w Śmiglu przy ul. Kilińskiego 10, opisanej w Księdze Wieczystej PO1K/00030397/7. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty wskazanej w...

15 kwietnia 2014 - MSiG nr 73/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Barbary Kalinowskiej z domu Soczewka w sprawie o sygn. akt I Ns 863/13 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Płocku, obręb Podolszyce, ul. Górna, oznaczonej jako działki numer ewidencyjny 559 i 765, o powierzchni łącznej 0,3008 ha, nieposiadającej urządzonej księgi wieczystej...

30 grudnia 2013 - MSiG nr 261/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą I Ns 863/13 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Olkuskiego przy udziale Gminy Wolbrom o stwierdzenie, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1985 r. prawo własności nieruchomości położonej w Wolbromiu, zabudowanej drogami powiatowymi, stanowiącej działki: - nr 4485 o pow. 3800...