Sygnatura akt / sprawy: I Ns 895/06

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

25 lutego 2008 - MSiG nr 39/2008 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Wezwanie spadkobierców

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą I Ns 895/06 toczy się z wniosku Izabelli Iwony Staroszczyk i Andrzeja Stanisława Staroszczyka sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Żabickiej, córce Romana i Janiny, ur. 23 lipca 1929 r. w Warszawie, zmarłej dnia 2 sierpnia 2005 r. w Warszawie i ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, ul...

13 czerwca 2007 - MSiG nr 113/2007 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Czesławy Dybiec, sygn. akt I Ns 895/06, o stwierdzenie własności nieruchomości i stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej we wsi Kępa Polska, gmina Bodzanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 61 o łącznej powierzchni 0,7 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku nie ma...

9 stycznia 2007 - MSiG nr 6/2007 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Inne

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 895/06 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Palika z udziałem Władysława Palika, Waldemara Palika, Jana Palika, Janiny Palik, Kazimierza Palika i Hanny Głuch o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Chrzanowie, objętej Wykazem Hipotecznym lwh. 183 gm. kat. Chrzanów, składającej się z działek o numerach: 725, 1545, 1554,...