Sygnatura akt / sprawy: KR. XI Ns-Rej. KRS 16650/646

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu: LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 580992 , ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: Kraków, ul. JULIUSZA LEA nr 18 lok. 12. Wzywa się...