Sygnatura akt / sprawy: VIII GU 665/21/S

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.05.2021 r., o sygn. akt VIII GU 665/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Krystiana Jedrzejczaka (PESEL (informacja ukryta) , NIP 9442092535 ), zamieszkałego pod adresem: os. Zgody 5/62, 31-949 Kraków,...