Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 66/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

2 kwietnia 2020 - MSiG nr 65/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie VIII GUp 66/20 ogłosił upadłość dłużnika Genowefy Żukowskiej, zam.: Piliki 28, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd postanowił wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w...

5 marca 2020 - MSiG nr 45/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GU 14/20 of, ogłosił upadłość Katarzyny Gorącej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR...

13 lutego 2020 - MSiG nr 30/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 492/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Romana Sulicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-TURYSTYCZNA, PENSJONAT...