Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 66/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 8 pasujących ogłoszeń:

16 września 2020 - MSiG nr 181/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Romana Sulicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roman Sulicz Firma Handlowo-Usługowo-Turystyczna, Pensjonat "RAMIS" w upadłości w Wysowej-Zdroju, adres: Wysowa-Zdrój 131, 38-316 Wysowa-Zdrój, NIP 7380010645 , pod sygn. akt VIII GUp 66/20, ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa...

10 sierpnia 2020 - MSiG nr 154/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gorącej, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 66/20 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 1 lipca 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla...

27 lipca 2020 - MSiG nr 144/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 64/20, ogłosił upadłość Małgorzaty Chmielarz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: (informacja ukryta), 42-226 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz...

20 lipca 2020 - MSiG nr 139/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Genowefy Żukowskiej (sygn. akt VIII GUp 66/20) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 6 lipca 2020 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można oglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, 15-950...

12 czerwca 2020 - MSiG nr 113/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gorącej, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 66/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 20 maja 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla...

2 kwietnia 2020 - MSiG nr 65/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie VIII GUp 66/20 ogłosił upadłość dłużnika Genowefy Żukowskiej, zam.: Piliki 28, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd postanowił wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w...

5 marca 2020 - MSiG nr 45/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GU 14/20 of, ogłosił upadłość Katarzyny Gorącej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR...

13 lutego 2020 - MSiG nr 30/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 492/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Romana Sulicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-TURYSTYCZNA, PENSJONAT...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.