Sygnatura akt / sprawy: VI GR 2/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

14 stycznia 2022 - MSiG nr 9/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, na podstawie art. 491 27 i art. 491 38 ustawy Prawo upadłościowe, w związku z art. 325 ust. 1 punkt 3 w związku z art. 119 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, postanowił umorzyć postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Patrycji Kani, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w...

26 października 2021 - MSiG nr 208/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 września 2021 r., sygn. akt VI GR 2/21, otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Jakuba Pachacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Tel-Bud z siedzibą we Wrocławiu, wyznaczył zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie Anny Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25),...

22 października 2021 - MSiG nr 206/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca sądowy, w toku postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wobec Patrycji Kani (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej w Łodygowicach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt VI GR 2/21, zawiadamia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem na...

30 września 2021 - MSiG nr 190/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat upadłości, zawiadamia, że postanowieniem z 1 września 2021 r. w Bielsku-Białej, w sprawie z wniosku dłużnika Patrycji Kani - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, postanowił otworzyć postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli...

30 sierpnia 2021 - MSiG nr 167/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Andrzeja Bendika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LED-Glass Andrzej Bendik (PESEL (informacja ukryta) ), adres: (informacja ukryta), 83-000 Pruszcz Gdański, informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. syndyk przekazał sędziemu komisarzowi zmieniony spis wierzytelności dłużnika Andrzeja Bendika. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy...

28 kwietnia 2021 - MSiG nr 81/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 29 marca 2021 roku: 1. otwarto postępowanie sanacyjne dłużnika Andrzeja Bendika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LED-Glass Andrzej Bendik (PESEL (informacja ukryta) ), adres: (informacja ukryta), 83-000 Pruszcz Gdański, 2. zezwolono dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością...