Sygnatura akt / sprawy: VI GU 82/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

25 października 2017 - MSiG nr 207/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku POLPLAST W. Zych spółka z o.o. spółka komandytowo akcyjna w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GU 82/17 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 września 2017 r. ogłosił upadłość dłużnika POLPLAST W. Zych spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w Bielsku-Białej wpisanego do Krajowego Rejestru...

27 września 2017 - MSiG nr 187/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 maja 2017 r., sygn. akt VI GU 82/17, został zabezpieczony majątek dłużnika POLPLAST W.Zych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej w Bielsku-Białej (KRS 0000410227 ) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Danuty...

18 sierpnia 2017 - MSiG nr 159/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 3 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 82/17 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Magdaleny Cichoń, zamieszkałej w Lutomii Górnej 78, PESEL (informacja ukryta) , II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.