Sygnatura akt / sprawy: VI GU 82/17

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

25 października 2017 - MSiG nr 207/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku POLPLAST W. Zych spółka z o.o. spółka komandytowo akcyjna w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GU 82/17 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 września 2017 r. ogłosił upadłość dłużnika POLPLAST W. Zych spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w Bielsku-Białej wpisanego do Krajowego Rejestru...

27 września 2017 - MSiG nr 187/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 maja 2017 r., sygn. akt VI GU 82/17, został zabezpieczony majątek dłużnika POLPLAST W.Zych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej w Bielsku-Białej (KRS 0000410227 ) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Danuty...

18 sierpnia 2017 - MSiG nr 159/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 3 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 82/17 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Magdaleny Cichoń, zamieszkałej w Lutomii Górnej 78, PESEL (informacja ukryta) , II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie...