Sygnatura akt / sprawy: VI GUp 244/19 "of"

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

3 listopada 2020 - MSiG nr 215/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anety Kliś-Gach, numer PESEL (informacja ukryta) , w sprawie o sygn. VI GUp 244/19 "of", został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości...

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anety Kliś-Gach, numer PESEL (informacja ukryta) , w sprawie o sygn. VI GUp 244/19 "of", została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego,...

30 stycznia 2020 - MSiG nr 20/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. akt VI GU 258/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anety Kliś-Gach, numer PESEL (informacja ukryta) . Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w...

7 stycznia 2020 - MSiG nr 3/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Biskupa, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sztumie (82-400), (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) . Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie...

7 stycznia 2020 - MSiG nr 3/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Henryki Biskup, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sztumie (82-400), os. Sierakowskich 9a/10, PESEL (informacja ukryta) . Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie...