Sygnatura akt / sprawy: VI Ns-Rej. KRS 2193/21/340

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

23 lutego 2021 - MSiG nr 36/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: DEBTOR SPÓŁKA Z O.O., zarejestrowanego pod numerem KRS 465814 , ostatni adres: Wrocław, ul. Nabycińska 19/411. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony...