Sygnatura akt / sprawy: V GU 86/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

13 maja 2021 - MSiG nr 91/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 lutego 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 86/21 ogłoszona została upadłość: 1. dłużnika Dariusza Piekarskiego, zamieszkałego pod adresem: Olganowo 34/1, 87-850 Choceń, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka Annę...

7 maja 2021 - MSiG nr 87/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Mateusza Kilijanka o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Mateusza Kilijanka, zamieszkałego w miejscowości Lipie 19, posługującego się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną...

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 marca 2021 roku, sygn. akt V GU 86/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Sławomira Włodarczyka, zamieszkałego w Posucicach, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie...

20 kwietnia 2021 - MSiG nr 75/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13.04.2021 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 86/21 "of", ogłosił upadłość dłużnika Macieja Wasilewskiego, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-700 Turek, Szadów Pański 4, w terminie trzydziestu dni...

15 kwietnia 2021 - MSiG nr 72/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU 86/21), na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2016 r. zabezpieczył majątek dłużnika INFIS COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Olsztynie (KRS nr...

7 kwietnia 2021 - MSiG nr 66/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15 marca 2021 roku, o sygn. akt V GU 86/21, na skutek wniosku złożonego dnia 5.02.2021 r., ogłosił upadłość Beaty Liwuś, PESEL (informacja ukryta) , zam.: 38-200 Jasło - Wolica 48, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie...