Sygnatura akt / sprawy: V GUp 14/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 52 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 3:

5 sierpnia 2022 - MSiG nr 151/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz masy upadłości MaZel Trade Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Surowem w upadłości (KRS 0000330350 ), sygn. akt V GUp 14/17, zawiadamia o przedłożeniu przez syndyka w dniu 7 lipca 2022 roku pierwszego oddzielnego planu podziału funduszy masy upadłości pochodzących z likwidacji prawa własności działki gruntu nr 258/2 (grunty rolne) o powierzchni 2,6308...

29 listopada 2021 - MSiG nr 230/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/17, z dnia 28 października 2021 r. w przedmiocie odrębnych planów podziału Sąd postanowił: I. ogłosić pierwszy odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 61/10, o powierzchni 6553 m 2 , położonej w...

1 lutego 2021 - MSiG nr 20/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości, który prowadził postępowanie upadłościowe dłużnika Justyny Stempniewicz informuje, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29.12.2020 r., sygn. akt V GUu 55/20, stwierdził wykonanie planu spłaty wierzycieli określonego w postępowaniu upadłościowym Justyny Stempniewicz, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej...

4 stycznia 2021 - MSiG nr 1/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pawła Komosy (PESEL nr (informacja ukryta)) ogłasza o sporządzeniu ostatecznego planu podziału, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta) i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnieść zarzuty przeciwko planowi...

18 grudnia 2020 - MSiG nr 247/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Syndyk Masy Upadłości informuje, że Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.10. 2020 r. - sygn. akt V GUp 14/17, ustalił plan spłaty wierzycieli dla dłużnika Justyny Stempniewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości 51-180 Psary, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) . Postanowienie stało się...

16 grudnia 2020 - MSiG nr 245/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz masy upadłości MaZel Trade Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Surowem w upadłości (KRS 0000330350 ), sygn. akt V GUp 14/17, zawiadamia, iż została złożona druga uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela PKO Leasing Spółki Akcyjnej w Łodzi, którą można przeglądać w czytelni akt (pok. 15) Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk...

15 października 2019 - MSiG nr 200/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości ogłasza II (drugi) pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż wierzytelności w kwocie należności głównej 842.127,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 czerwca 2018 r., przysługującej Upadłej Spółce od spółki Paech Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie, zasądzonej nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu...

30 sierpnia 2019 - MSiG nr 168/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Lidii Bimer (PESEL (informacja ukryta) ), zam. w Gąsiorowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/17 of), syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, którą każdy zainteresowany może...

12 sierpnia 2019 - MSiG nr 155/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości ogłasza I (pierwszy) pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż wierzytelności w kwocie należności głównej 842.127,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 26 czerwca 2018 r., przysługującej upadłej Spółce od Paech Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie, zasądzonej nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w...

29 lipca 2019 - MSiG nr 145/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Justyny Stempniewicz, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: 59-100 Polkowice, (informacja ukryta), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w...

30 maja 2019 - MSiG nr 104/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 21 maja 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pawła Komosy (PESEL nr (informacja ukryta)) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr II, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w...

23 kwietnia 2019 - MSiG nr 79/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pawła Komosy (PESEL nr (informacja ukryta)) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia...

17 stycznia 2019 - MSiG nr 12/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Kupczyk, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 14/17 "of", syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 3.12.2018 r. plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy...

31 grudnia 2018 - MSiG nr 251/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Ogłasza się, iż syndyk masy upadłości Prefabrykacja Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt. V GUp 14/17, złożył na ręce Sędziego komisarza listę wierzytelności. Postanowieniem z dnia 7.12.2018 r. Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Gorzowie Wlkp. w sprawie V GUp 14/17 ogłosił listę wierzytelności dłużnika Prefabrykacja Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp...

31 grudnia 2018 - MSiG nr 251/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości MAZEL TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Surowem w upadłości sygn. akt V GUp 14/17, zawiadamia, iż została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Skarbu Państwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

19 października 2018 - MSiG nr 204/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1) w postępowaniu upadłościowym Mateusza Króla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Twarda, PESEL (informacja ukryta) - sygn. akt V GUp 14/17/ Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179. 180)) -...

10 września 2018 - MSiG nr 175/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Kupczyka, PESEL (informacja ukryta) nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 14/17 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 28 czerwca 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w...

7 września 2018 - MSiG nr 174/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości MAZEL TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Surowem w upadłości, sygn. akt VGUp 14/17, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 (czytelnia akt), i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w...

17 lipca 2018 - MSiG nr 137/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Lidii Bimer (PESEL (informacja ukryta) ), zam. w Gąsiorowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/17 of), syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą (2) listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w...

29 czerwca 2018 - MSiG nr 125/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona nowa lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mateusza Króla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Twarda, PESEL (informacja ukryta) - sygn. akt V GUp 14/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie...