Sygnatura akt / sprawy: V GUp 3/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 33 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

22 października 2020 - MSiG nr 207/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 15 października 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Kowalskiego, PESEL (informacja ukryta) , ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 3, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,...

20 października 2020 - MSiG nr 205/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i w dniu 29 września 2020 r. złożona lista wierzytelności upadłego Janusza Jedlikowskiego (nr PESEL (informacja ukryta) ), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 3/20). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej...

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Barbary Rudko, zamieszkałej: 48-370 Paczków, (informacja ukryta) (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 3/20 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności upadłej, którą...

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Gruszczyńskiej, o sygn. akt V GUp 3/20, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 16 września 2020 roku została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul...

15 października 2020 - MSiG nr 202/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Derdziak, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 3/20 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 6 października 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie...

18 września 2020 - MSiG nr 183/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Pauliny Warchoł (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej w Jeleniej Górze przy (informacja ukryta), informuje, że w dniu 10 września 2020 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu, sygn. akt V...

18 września 2020 - MSiG nr 183/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 14 września 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Kowalskiego, PESEL (informacja ukryta) , ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o...

25 sierpnia 2020 - MSiG nr 165/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-8 w postępowaniu upadłościowym Anny Kołek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 3/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim...

10 sierpnia 2020 - MSiG nr 154/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Barbary Rudko, zamieszkałej: 48-370 Paczków, (informacja ukryta) (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 3/20 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności upadłej,...

4 sierpnia 2020 - MSiG nr 150/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Pauliny Warchoł (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej w Jeleniej Górze przy (informacja ukryta), informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 3/20. Listę...

29 lipca 2020 - MSiG nr 146/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 21 lipca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Kowalskiego, PESEL (informacja ukryta) , ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu...

9 lipca 2020 - MSiG nr 132/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Kała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w miejscowości Lubin (59-300), ul. 1 maja 7A (sygn. akt V GUp 3/20), zawiadamia, że w dniu 29.05.2020 r. syndyk złożył do sędziego komisarza listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie...

17 czerwca 2020 - MSiG nr 116/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

UDZIAŁ Z NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ NA SPRZEDAŻ Syndyk Bożeny Rudko, w postępowaniu o sygnaturze V GUp 3/20 of, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział w 3/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 1 znajdującym się w budynku położonym w Paczkowie przy ul. Zawadzkiego nr 26C, gmina Paczków, dla którego Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych,...

17 czerwca 2020 - MSiG nr 116/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Kowalskiego, PESEL (informacja ukryta) , ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy...

15 czerwca 2020 - MSiG nr 114/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Derdziak, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 3/20 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 8 czerwca 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w...

27 maja 2020 - MSiG nr 102/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Eweliny Maliszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 3/20, syndyk w dniu 4.05.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds...

29 kwietnia 2020 - MSiG nr 83/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Udział z nieruchomości mieszkalnej na sprzedaż Syndyk w postępowaniu o sygnaturze V GUp 3/20 of oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział w 3/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 1, znajdującym się w budynku położonym w Paczkowie przy ul. Zawadzkiego nr 26C, gmina Paczków, dla którego Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi...

20 kwietnia 2020 - MSiG nr 76/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Barbary Rudko, zamieszkałej: 48-370 Paczków, (informacja ukryta) (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 3/20 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłej, którą można przeglądać w...

17 marca 2020 - MSiG nr 53/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r. została ogłoszona upadłość Anny Kołek, zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy (informacja ukryta) m. 21, numer PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego...

28 lutego 2020 - MSiG nr 41/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie V GU 181/19 ogłosił upadłość Arkadiusza Kaczanowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy (informacja ukryta), 65-461 Zielona Góra, numer PESEL (informacja ukryta) . Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu...

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach