Sygnatura akt / sprawy: V GUp 76/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 19 pasujących ogłoszeń:

17 listopada 2020 - MSiG nr 224/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ pod nazwą METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ (PESEL (informacja ukryta) , NIP 9121221650 , REGON 931150730 ) SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODArczą pod nazwą METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ Z SIEDZIBĄ SKARBIMIERZU-OSIEDLE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ...

13 listopada 2020 - MSiG nr 222/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Hanny Korczak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zam.: Tarnobrzeg, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 76/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu...

29 października 2020 - MSiG nr 212/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zdzisławy Balickiej (sygn. akt V GUp 76/20), zawiadamia, iż w dniu 1 września 2020 r., została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się...

22 października 2020 - MSiG nr 207/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 października 2020 r., sygn. akt V GU 71/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 31 marca 2020 r. ogłosił upadłość Marty Kowalskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Radłówce 39/3, 59-600 poczta Lwówek Śląski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono...

25 września 2020 - MSiG nr 188/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Brzezińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 76/20, syndyk w dniu 26.08.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy (informacja ukryta). W...

26 sierpnia 2020 - MSiG nr 166/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Niniejszym zawiadamia się, że dnia 24 czerwca 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygnatura akt V GU 76/20 (V GUp 76/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Zygmunta Szmeli, zamieszkałego w miejscowości Wysoka 24, PESEL (informacja ukryta) . Ww. postanowieniem, Sąd wyznaczył syndyka w...

26 sierpnia 2020 - MSiG nr 166/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 16/20, ogłosił upadłość Artura Barańskiego, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: (informacja ukryta), 67-100 Nowa Sól, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Anna...

24 sierpnia 2020 - MSiG nr 164/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Anny Kuban, zamieszkałej w miejscowości Wieś Szczercowska 42, numer PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono...

14 sierpnia 2020 - MSiG nr 158/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 16/20, ogłosił upadłość Artura Barańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Nowej Soli przy (informacja ukryta), 67-100 NOWA SÓL, numer PESEL (informacja ukryta) . Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Annę Lichacz-Bujko. Na...

10 sierpnia 2020 - MSiG nr 154/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Zawiadamia się, iż do akt postępowania upadłościowego dłużnika Grzegorza Nieczaj prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą METALMAX Grzegorz Nieczaj z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedle (PESEL (informacja ukryta) , NIP 9121221650 , REGON 931150730 ) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do sygnatury akt V...

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym, upadłej Hanny Korczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zam. Tarnobrzeg, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 76/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu...

3 lipca 2020 - MSiG nr 128/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Karol Wojtyniak o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Karola Wojtyniaka, zamieszkałego w Radomiu przy (informacja ukryta) lokal 1 (PESEL (informacja ukryta) ), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą...

24 czerwca 2020 - MSiG nr 121/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 64/ 20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 9 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Jadwigi Górniak-Hajdamowicz, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Elblągu przy ulicy Hetmańskiej 8/7, 82-300 Elbląg, jako osoby fizycznej...

8 czerwca 2020 - MSiG nr 110/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 maja 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 8/20 "of", ogłosił upadłość Pawła Stachyry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w miejscowości Głogów (67-200) (informacja ukryta). Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie...

5 czerwca 2020 - MSiG nr 109/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 maja 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 18/20, z wniosku Ireny Brzezińskiej, ogłosił upadłość Ireny Brzezińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: (informacja ukryta), 09-400 Płock, nr PESEL (informacja ukryta) . Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym -...

20 maja 2020 - MSiG nr 97/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie V GU 26/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zdzisławy Balickiej, zamieszkałej pod adresem: (informacja ukryta), 87-100 Toruń, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego...

19 maja 2020 - MSiG nr 96/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODArczą pod nazwą METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ (PESEL (informacja ukryta) , NIP 9121221650 , REGON 931150730 ) Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 331/19 z dnia...

11 marca 2020 - MSiG nr 49/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 lutego 2020 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Sławomiry Nieczajew o ogłoszenie upadłości, prowadzonej pod sygn. akt V GU 59/20: I. ogłosił upadłość dłużnika Sławomiry Nieczajew, nr PESEL (informacja ukryta) ,...

27 lutego 2020 - MSiG nr 40/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 78/20 ogłosił upadłość Hanny Korczak, zam. w Tarnobrzegu, nr PESEL (informacja ukryta) , jednocześnie określając, że Hanna Korczak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym...