Sygnatura akt / sprawy: XII GRp 2/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 18 pasujących ogłoszeń:

7 lipca 2020 - MSiG nr 130/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, wobec dłużnika MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. (KRS 0000255515 ), o sygn. akt XII GReu 3/19 (XII GRp 2/17), informuje, iż postanowieniem z dnia...

23 grudnia 2019 - MSiG nr 247/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, wobec dłużnika MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. (KRS 0000255515 ), o sygn. akt XII GRp 2/17, informuje, iż działając na podstawie art. 171...

5 grudnia 2019 - MSiG nr 235/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Wykonania Układu sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, wobec dłużnika "MEGAWIND POLSKA"- Sp. z o.o. (KRS 0000255515 ), sygn. akt XII GRp 2/17, informuje, iż działając na podstawie art. 171...

17 lipca 2019 - MSiG nr 137/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu przyjętego w ramach przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, wobec dłużnika MEGAWIND POLSKA Sp. z o.o. (KRS 0000255515 ), sygn. akt XII GRp 2/17, informuje, iż działając na podstawie...

11 lipca 2019 - MSiG nr 133/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu przyjętego w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, wobec dłużnika "MEGAWIND POLSKA" - Sp. z o.o. (KRS: 0000255515), o sygn. akt XII GRp 2/17, informuje, iż działając na...

3 kwietnia 2019 - MSiG nr 66/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, wobec dłużnika "MEGAWIND POLSKA"- sp. z o.o. [KRS:0000255515] o sygn. akt XII GRp 2/17 informuje, iż działając na podstawie art. 171...

10 grudnia 2018 - MSiG nr 238/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, wobec dłużnika MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. (KRS: 0000255515), o sygn. akt XII GRp 2/17, informuje, iż działając na podstawie art. 171...

21 czerwca 2018 - MSiG nr 119/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

I ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO Informuje się, że przyspieszone postępowanie układowe otwarte wobec dłużnika MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. (KRS: 0000255515) w sprawie o sygn. akt XII GRp 2/17 z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, tj. w dniu 8.05.2018 r. zakończono postępowanie restrukturyzacyjne, o którym wyżej. II...

23 kwietnia 2018 - MSiG nr 79/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

ZAWIADOMIENIE O ZATWIERDZENIU UKŁADU W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Zawiadamia się, że Sąd Restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu układowym, otwartym wobec dłużnika "MEGAWIND POLSKA"- sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS 0000255515 ), w sprawie o sygn. akt XII GRp 2/17 w dniu 10...

9 kwietnia 2018 - MSiG nr 69/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 marca 2018 roku zatwierdzono spis wierzytelności sporządzony w przyśpieszonym postępowaniu układowym MEGAWIND POLSKA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod...

6 kwietnia 2018 - MSiG nr 68/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

ZAWIADOMIENIE O STWIERDZENIU PRZYJĘCIA UKŁADU W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Postanowieniem Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, w XII Wydziale Gospodarczym, wydanym w dniu 28 marca 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GRp 2/17 stwierdzono, iż został przyjęty układ dłużnika MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000255515) z...

1 lutego 2018 - MSiG nr 23/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 roku zwołano zgromadzenie wierzycieli w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika "Megawind Polska" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS...

6 grudnia 2017 - MSiG nr 236/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika "MEGAWIND POLSKA" - sp. z o.o. w restrukturyzacji [KRS: 0000255515, NIP: 5272526115 , REGON: 140568404 ] z s. w Szczecinie, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy (sygn. akt XII GRp 2/17), obwieszcza, że nadzorca sądowy sporządził i złożył w dniu...

20 listopada 2017 - MSiG nr 224/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2017 r., w sprawie o sygnaturze akt XII GRp 2/17, postanowił: 1. umorzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika postępowania RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 2. otworzyć postępowanie sanacyjne RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną...

13 października 2017 - MSiG nr 199/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli dnia 5 października 2017 roku zwołanym w celu głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym Rajauto Center Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS 0000440471 ), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, pod sygn. akt XII GRp 2/17: 1. został zatwierdzony spis wierzytelności; 2. w...

23 sierpnia 2017 - MSiG nr 162/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2017 roku otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika "Megawind Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, KRS nr 0000255515, al. Wojska Polskiego 70, 70-479 Szczecin i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GRp 2/17...

8 sierpnia 2017 - MSiG nr 152/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz informuje, że nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Rajauto Center Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach, ul. Kujawska 34, 44-100 Gliwice, KRS: 0000440471, prowadzonym pod sygnaturą XII GRp 2/17, złożył do akt postępowania spis wierzytelności, który można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału...

6 kwietnia 2017 - MSiG nr 68/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca sądowy zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, dnia 28 marca 2017 r. w sprawie o sygn. XII GR 11/17 postanowił: 1. Otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika, "RAJAUTO CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Gliwicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440471 . 2. Wyznaczyć sędziego komisarza w...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych