Sygnatura akt / sprawy: XIV GU 854/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

13 lutego 2020 - MSiG nr 30/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sygn. akt XIV GU 854/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 r. zostało dokonane zabezpieczenie majątku dłużnika Marka Pisery prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU "Marti-Transport" Marek Pisera z siedzibą...