Sygnatura akt / sprawy: XIX GUp 1372/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sygn. akt XIX GU 866/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2020 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Grzegorza Popielnickiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2...