Sygnatura akt / sprawy: XIX GUp 5/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

20 listopada 2020 - MSiG nr 227/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 5/19, prowadzonym wobec Fabudex Sp. z o.o. i Ska Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285071 ), stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. W terminie tygodnia od daty obwieszczenia w MSiG wierzycielom upadłej...

3 kwietnia 2020 - MSiG nr 66/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz Fabudex Sp. z o.o. i Ska, Spółka Komandytowa z s. w Warszawie, KRS 0000285071 , obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy pod sygnaturą XIX GUp 5/19, syndyk złożył dnia 3.03.2020 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który następnie uzupełnił dnia 13.03.2020 r. Ostateczny plan podziału...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.