Sygnatura akt / sprawy: XI GU 262/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

7 czerwca 2017 - MSiG nr 109/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 262/17 ogłosił upadłość dłużnika Rafała Bobera (PESEL: (informacja ukryta) .), zam. w Koninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod...