Sygnatura akt / sprawy: XI GUp 341/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 454/20, ogłosił upadłość dłużnika Piotra Mielczarka (PESEL (informacja ukryta) , NIP 7631448995 ), zam.: os. Borek13/52, 64-510 Wronki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...