Sygnatura akt / sprawy: XV GUp 354/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pawlickiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 354/19, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Toruńska 64A (po...

11 grudnia 2020 - MSiG nr 242/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pawlickiej ogłasza, że w sprawne sygn. akt XV GUp 354/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi, w dniu 20 kwietnia 2020 r., uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a (po uprzednim...

7 kwietnia 2020 - MSiG nr 68/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pawlickiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 354/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 3 grudnia 2019 r. lista wierzytelności oraz w dniu 17 lutego 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy...