Sygnatura akt / sprawy: XV GUp 447/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Szafrańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 447/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 6 lipca 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych...

8 czerwca 2020 - MSiG nr 110/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Szafrańskiego, osoby nieprowadzącei działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 447/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 30 marca 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego...