DEEP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000000609, REGON 634165701, NIP 7822197860
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
Data rejestracji w KRS 9 lutego 2001 r.
Adres siedziby ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań (wielkopolskie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Deep sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 23 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

22 maja 2020 - MSiG nr 99/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 maja 2020 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

6 listopada 2019 - MSiG nr 215/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 października 2019 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2019 - MSiG nr 215/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 października 2019 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2019 - MSiG nr 215/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 października 2019 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 maja 2019 - MSiG nr 94/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 maja 2019 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 lutego 2011 - MSiG nr 25/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 stycznia 2011 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja, Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki oraz Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej szóstego działu KRS.

24 stycznia 2011 - MSiG nr 15/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Deep Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Maja 1, 61-371 Poznań, numer KRS 0000000609 , uchwałą numer 1/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. rozwiązało Spółkę i otworzyło likwidację Spółki z dniem 31.12.2010 r. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego...

16 lipca 2010 - MSiG nr 137/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 czerwca 2010 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 lipca 2009 - MSiG nr 127/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 czerwca 2009 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 sierpnia 2008 - MSiG nr 163/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 lipca 2008 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 czerwca 2008 - MSiG nr 122/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 czerwca 2008 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

13 sierpnia 2007 - MSiG nr 156/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 lipca 2007 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 grudnia 2006 - MSiG nr 241/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 grudnia 2006 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

28 września 2006 - MSiG nr 189/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 października 2005 - MSiG nr 192/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 sierpnia 2005 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 lipca 2005 - MSiG nr 144/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółdzielnie
2 września 2004 - MSiG nr 172/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 grudnia 2003 - MSiG nr 252/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 grudnia 2003 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 marca 2003 - MSiG nr 55/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 marca 2003 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Wspólnicy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 grudnia 2001 - MSiG nr 249/2001 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne