Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

INTERIA.PL SA

KRS 0000002117
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 55 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 3:

9 grudnia 2011 - MSiG nr 238/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000002117 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

8 września 2011 - MSiG nr 174/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 sierpnia 2011 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

8 września 2011 - MSiG nr 174/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 sierpnia 2011 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

8 września 2011 - MSiG nr 174/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

Podmiot o numerze KRS 0000002117 został wpisany w rubryce Sposób powstania spółki pierwszego działu KRS.

17 sierpnia 2011 - MSiG nr 158/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 lipca 2011 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 czerwca 2011 - MSiG nr 112/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zawiadomienie (po raz drugi) o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Zarząd INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 560 k.s.h., niniejszym (po raz drugi) zawiadamia akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki INTERIA.PL S.A. w spółkę komandytową. Powyższa uchwała ma zostać podjęta...

26 maja 2011 - MSiG nr 101/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zawiadomienie (po raz pierwszy) o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Zarząd INTERIA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 560 k.s.h., niniejszym (po raz pierwszy) zawiadamia akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki INTERIA.PL S.A. w spółkę komandytową. Powyższa uchwała ma zostać...

11 lutego 2011 - MSiG nr 29/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 stycznia 2011 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 sierpnia 2010 - MSiG nr 148/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 października 2009 - MSiG nr 196/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 września 2009 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

16 września 2009 - MSiG nr 181/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza podjętą w dniu 24 lipca 2009 r. uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji Spółki INTERIA.PL S.A. "UCHWAŁA NR 3 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "INTERIA.PL" Spółka Akcyjna z siedzibą w...

2 września 2009 - MSiG nr 171/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 sierpnia 2009 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 sierpnia 2008 - MSiG nr 161/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 lipca 2008 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2008 - MSiG nr 130/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 czerwca 2008 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

29 maja 2008 - MSiG nr 104/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 maja 2008 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

14 marca 2008 - MSiG nr 53/2008 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, os. Teatralne 9a, o godz. 10 00 . Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2...

22 lutego 2008 - MSiG nr 38/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 lutego 2008 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

14 grudnia 2007 - MSiG nr 243/2007 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 402 oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 stycznia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, os. Teatralne 9a, o godz. 11 00 . Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór...

27 listopada 2007 - MSiG nr 230/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 listopada 2007 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

19 września 2007 - MSiG nr 182/2007 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 402 oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 października 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, os. Teatralne 9a, o godz. 11 00 . Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór...