Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

CIECH SA

KRS 0000011687, REGON 011179878, NIP 1180019377
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
Data rejestracji w KRS 25 maja 2001 r.
Adres siedziby ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa (mazowieckie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Ciech" SA sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 243 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 13:

2 stycznia 2024 - MSiG nr 1/2024 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 grudnia 2023 r. dokonano wpisu nr 143 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS oraz rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

4 lipca 2023 - MSiG nr 127/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 142 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2023 - MSiG nr 127/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 141 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2023 - MSiG nr 127/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 140 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2023 - MSiG nr 127/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 139 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2023 - MSiG nr 127/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 138 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2023 - MSiG nr 127/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 137 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2023 - MSiG nr 127/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 136 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2023 - MSiG nr 127/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 135 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 czerwca 2023 - MSiG nr 124/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 czerwca 2023 r. dokonano wpisu nr 134 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

20 lutego 2023 - MSiG nr 35/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 lutego 2023 r. dokonano wpisu nr 133 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

23 listopada 2022 - MSiG nr 226/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

OGŁOSZENIE O WYPŁACIE ZALICZKI NA DYWIDENDĘ Zarząd Ciech S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r., w łącznej kwocie 79.049.863,50 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że na każdą akcję...

2 września 2022 - MSiG nr 170/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000011687 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

26 sierpnia 2022 - MSiG nr 165/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 sierpnia 2022 r. dokonano wpisu nr 132 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

28 czerwca 2022 - MSiG nr 123/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 czerwca 2022 r. dokonano wpisu nr 131 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

17 maja 2022 - MSiG nr 94/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 maja 2022 r. dokonano wpisu nr 130 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 maja 2022 - MSiG nr 94/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 maja 2022 r. dokonano wpisu nr 129 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 maja 2022 - MSiG nr 94/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 maja 2022 r. dokonano wpisu nr 128 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 maja 2022 - MSiG nr 94/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 maja 2022 r. dokonano wpisu nr 127 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 maja 2022 - MSiG nr 94/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 maja 2022 r. dokonano wpisu nr 126 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.