Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SA

KRS 0000040724, REGON 013273720, NIP 5262260035
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z)
Data rejestracji w KRS 6 września 2001 r.
Adres siedziby al. Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (mazowieckie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 44 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 3:

18 września 2008 - MSiG nr 183/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 września 2008 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

31 lipca 2008 - MSiG nr 149/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 lipca 2008 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 lipca 2008 - MSiG nr 139/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 czerwca 2008 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

10 października 2007 - MSiG nr 197/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 września 2007 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

16 lipca 2007 - MSiG nr 136/2007 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

PLAN POŁĄCZENIA POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SKARBIEC-EMERYTURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzgodniony w Warszawie w dniu 2 lipca 2007 r. 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA Pokaż tabelę (PDF) 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W...

11 lipca 2007 - MSiG nr 133/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 czerwca 2007 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

6 lipca 2007 - MSiG nr 130/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 czerwca 2007 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 kwietnia 2007 - MSiG nr 77/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 kwietnia 2007 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

8 marca 2007 - MSiG nr 48/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 lutego 2007 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 lutego 2007 - MSiG nr 40/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 lutego 2007 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

20 października 2006 - MSiG nr 205/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 września 2006 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

2 czerwca 2006 - MSiG nr 107/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 kwietnia 2006 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

25 maja 2006 - MSiG nr 101/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 kwietnia 2006 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

12 grudnia 2005 - MSiG nr 240/2005 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

W związku z planowanym połączeniem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie i Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarządy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 500 § 2...

3 sierpnia 2005 - MSiG nr 150/2005 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec - Emerytura Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19 czerwca 2001 r. pod numerem KRS 0000020745 , działając na podstawie art. 456 § 1...

3 sierpnia 2005 - MSiG nr 150/2005 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec - Emerytura Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19 czerwca 2001 r. pod numerem KRS 0000020745 , działając na podstawie art. 359 § 3...

1 lipca 2005 - MSiG nr 127/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 maja 2005 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Umowa lub statut pierwszego działu KRS.

24 maja 2005 - MSiG nr 100/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 kwietnia 2005 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

1 września 2004 - MSiG nr 171/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

17 maja 2004 - MSiG nr 95/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 kwietnia 2004 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.