Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

CHEMADEX SA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

KRS 0000022484, REGON 012312687, NIP 5262155723
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
Data rejestracji w KRS 9 lipca 2001 r.
Adres siedziby ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa (mazowieckie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Chemadex SA w likwidacji w upadłości likwidacyjnej sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 62 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 4:

21 lutego 2020 - MSiG nr 36/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 lutego 2020 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

3 lutego 2020 - MSiG nr 22/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 41 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

18 grudnia 2019 - MSiG nr 244/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygn. akt XIX GUp 44/19, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Chemadex S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w...

10 lipca 2019 - MSiG nr 132/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Chemadex S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 44/19 (X GUp 377/15), na podstawie art. 255 ust. 1 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że zastępca syndyka sporządził i złożył na ręce Sędziego Komisarza uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy...

2 kwietnia 2019 - MSiG nr 65/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 marca 2019 r. dokonano wpisu nr 40 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 kwietnia 2019 - MSiG nr 65/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 marca 2019 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 listopada 2018 - MSiG nr 221/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 września 2018 r. dokonano wpisu nr 38 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 listopada 2018 - MSiG nr 221/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 września 2018 r. dokonano wpisu nr 37 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 sierpnia 2018 - MSiG nr 159/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Chemadex S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 377/15, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawo Upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że zastępca syndyka sporządził i złożył na ręce Sędziego komisarza ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można...

7 lipca 2017 - MSiG nr 130/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Chemadex S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 377/15, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że zastępca syndyka sporządził i złożył na ręce Sędziego komisarza drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu...

14 kwietnia 2017 - MSiG nr 74/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 kwietnia 2017 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 lutego 2017 - MSiG nr 24/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Chemadex S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 377/15, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że zastępca syndyka sporządził i złożył na ręce Sędziego komisarza pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu...

30 listopada 2016 - MSiG nr 231/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 listopada 2016 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS.

31 października 2016 - MSiG nr 211/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 października 2016 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 września 2016 - MSiG nr 183/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 września 2016 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 sierpnia 2016 - MSiG nr 167/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Chemadex S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 377/15, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że zastępca syndyka sporządził i złożył na ręce Sędziego komisarza listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Chemadex S.A. w...

11 sierpnia 2016 - MSiG nr 155/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 2 sierpnia 2016 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

15 września 2015 - MSiG nr 179/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sygn. akt X GU 621/15 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt X GU 621/15, postanowił: 1. ogłosić upadłość Chemadex S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku; 2. uznać postępowanie upadłościowe Chemadex S.A. w...

17 czerwca 2015 - MSiG nr 115/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000022484 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

16 czerwca 2015 - MSiG nr 114/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 czerwca 2015 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.