BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH DIM-BUD W UPADŁOŚCI

KRS , REGON 470584630, NIP 7240001994
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Adres siedziby ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź (łódzkie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 10 pasujących ogłoszeń:

2 października 2009 - MSiG nr 193/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 15 września 2009 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

16 lipca 2009 - MSiG nr 137/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 30 czerwca 2009 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

7 lipca 2009 - MSiG nr 130/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM - Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt XII U 115/03 stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Biura Usług Inwestycyjnych "DIM-BUD" w Łodzi, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044410 . Na...

3 marca 2004 - MSiG nr 44/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 11 lutego 2004 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Zarząd komisaryczny oraz Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

15 grudnia 2003 - MSiG nr 243/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 28 listopada 2003 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Zarząd komisaryczny szóstego działu KRS.

22 września 2003 - MSiG nr 184/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 6 sierpnia 2003 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 lutego 2003 - MSiG nr 40/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 12 lutego 2003 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Zarząd komisaryczny szóstego działu KRS.

30 października 2002 - MSiG nr 211/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 11 października 2002 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 marca 2002 - MSiG nr 61/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 6 marca 2002 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Zarząd komisaryczny szóstego działu KRS.

23 października 2001 - MSiG nr 206/2001 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Przedsiębiorstwa państwowe

W dniu 17 września 2001 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS, trzeciego działu KRS oraz rubryki Zarząd komisaryczny szóstego działu KRS.