Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

ENEA WYTWARZANIE SA

KRS 0000060541
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 135 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 7:

16 września 2015 - MSiG nr 180/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000060541 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

7 kwietnia 2015 - MSiG nr 66/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000060541 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

23 lutego 2015 - MSiG nr 36/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000060541 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

6 lutego 2015 - MSiG nr 25/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000060541 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

27 stycznia 2015 - MSiG nr 17/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 stycznia 2015 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

8 stycznia 2015 - MSiG nr 4/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000060541 został wpisany w rubryce Sposób powstania spółki pierwszego działu KRS.

10 grudnia 2014 - MSiG nr 239/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000060541 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

3 października 2014 - MSiG nr 192/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, działając na podstawie art. 560 k.s.h., niniejszym (po raz drugi) zawiadamia akcjonariusza ENEA Wytwarzanie S.A. o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki ENEA Wytwarzanie S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 23 lipca 2014 r. został sporządzony Plan przekształcenia Spółki ENEA...

10 września 2014 - MSiG nr 175/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, działając na podstawie art. 560 k.s.h., niniejszym (po raz pierwszy) zawiadamia akcjonariusza ENEA Wytwarzanie S.A. o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki ENEA Wytwarzanie S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 23 lipca 2014 r. został sporządzony plan przekształcenia Spółki ENEA...

18 lipca 2014 - MSiG nr 138/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 75 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 lipca 2014 - MSiG nr 129/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 czerwca 2014 r. dokonano wpisu nr 74 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

7 lipca 2014 - MSiG nr 129/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych (KRS 0000060541 ) na podst. art. 508 k.s.h. ogłasza, że w dniu 30.06.2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców połączenia ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych (Spółka przejmująca) z "WINDFARM POLSKA" Sp. z...

25 kwietnia 2014 - MSiG nr 80/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 kwietnia 2014 r. dokonano wpisu nr 73 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

15 kwietnia 2014 - MSiG nr 73/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 kwietnia 2014 r. dokonano wpisu nr 72 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

7 kwietnia 2014 - MSiG nr 67/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 marca 2014 r. dokonano wpisu nr 71 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

6 lutego 2014 - MSiG nr 25/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000060541 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

8 stycznia 2014 - MSiG nr 4/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 70 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

8 stycznia 2014 - MSiG nr 4/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 69 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

7 stycznia 2014 - MSiG nr 3/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 68 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS oraz rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

28 października 2013 - MSiG nr 209/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Plan połączenia Spółek uzgodniony i sporządzony w Świerżach Górnych w dniu 17.10.2013 roku przez: ENEA Wytwarzanie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000060541 , NIP...