Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ SA

KRS 0000060700, REGON 639687456, NIP 7792090814
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
Data rejestracji w KRS 15 listopada 2001 r.
Adres siedziby ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań (wielkopolskie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Elektromontaż - Poznań" SA sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 101 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 6:

13 listopada 2019 - MSiG nr 219/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 listopada 2019 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

18 września 2019 - MSiG nr 181/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 września 2019 r. dokonano wpisu nr 58 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

17 czerwca 2019 - MSiG nr 116/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 czerwca 2019 r. dokonano wpisu nr 57 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

30 maja 2019 - MSiG nr 104/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 maja 2019 r. dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 maja 2019 - MSiG nr 104/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 maja 2019 r. dokonano wpisu nr 55 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 maja 2019 - MSiG nr 104/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 maja 2019 r. dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 maja 2019 - MSiG nr 104/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 maja 2019 r. dokonano wpisu nr 53 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 maja 2019 - MSiG nr 85/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 kwietnia 2019 r. dokonano wpisu nr 52 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS.

16 kwietnia 2019 - MSiG nr 75/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 418 § 2 a oraz art. 358 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w związku z niezłożeniem przez akcjonariuszy dokumentów akcji Spółki na wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 listopada 2018 r. uchwały nr 2/2018 o przymusowym wykupie wszystkich akcji zwykłych...

28 lutego 2019 - MSiG nr 42/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 lutego 2019 r. dokonano wpisu nr 51 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

18 stycznia 2019 - MSiG nr 13/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki "Elektromontaż-Poznań" S.A., działając na podstawie uchwały nr 3/2018 § 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2018 r., ogłasza, że biegły rewident ustalił cenę jednej akcji, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 12,14...

11 grudnia 2018 - MSiG nr 239/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd spółki Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 418 § 3 KSH niniejszym ogłasza, iż: I. W dniu 9 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści: "UCHWAŁA numer 2/2018 Nadzwyczajnego...

22 listopada 2018 - MSiG nr 226/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 listopada 2018 r. dokonano wpisu nr 50 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

31 października 2018 - MSiG nr 212/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd spółki "Elektromontaż-Poznań" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku żądaniem akcjonariusza reprezentującego ponad 20% kapitału zakładowego Spółki, ogłasza, że do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 listopada 2018 r., na godzinę 11 00 , w siedzibie...

26 października 2018 - MSiG nr 209/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 358 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), w związku z niezłożeniem przez część akcjonariuszy dokumentów akcji Spółki na wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu zmiany wartości nominalnej akcji z kwoty 10,00 zł na 3,40 zł każda akcja, spowodowanej dokonaniem obniżenia...

15 października 2018 - MSiG nr 200/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd spółki "Elektromontaż - Poznań" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 3 statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ) Spółki, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r., o godzinie 11 00 w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu, przy ul. Wieruszowskiej 12/16. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2...

18 września 2018 - MSiG nr 181/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 49 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2018 - MSiG nr 181/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 48 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2018 - MSiG nr 181/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 47 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2018 - MSiG nr 181/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 46 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.