Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

ASTRAZENECA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000060829
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 14 pasujących ogłoszeń:

27 marca 2006 - MSiG nr 61/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 lutego 2006 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

19 września 2005 - MSiG nr 182/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 sierpnia 2005 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Informacje o likwidacji oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu szóstego działu KRS.

18 sierpnia 2005 - MSiG nr 160/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 lipca 2005 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 lipca 2005 - MSiG nr 140/2005 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator AstraZeneca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41, zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2005 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego...

12 sierpnia 2004 - MSiG nr 157/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 kwietnia 2004 - MSiG nr 78/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 marca 2004 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS.

26 listopada 2003 - MSiG nr 230/2003 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki "AstraZeneca" Sp. z o.o. "Spółka" z siedzibą w Warszawie, 02-672, ul. Domaniewska 41, informuje, że w dniu 13 listopada 2003 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.000.0000 zł (siedem milionów złotych), to jest do kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych), poprzez umorzenie 70.000...

24 listopada 2003 - MSiG nr 228/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 listopada 2003 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Umowa lub statut pierwszego działu KRS.

4 sierpnia 2003 - MSiG nr 150/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 lipca 2003 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 sierpnia 2002 - MSiG nr 151/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 lipca 2002 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 lutego 2002 - MSiG nr 38/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 lutego 2002 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS.

18 stycznia 2002 - MSiG nr 13/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 grudnia 2001 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 stycznia 2002 - MSiG nr 8/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 grudnia 2001 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość pierwszego działu KRS.

17 grudnia 2001 - MSiG nr 244/2001 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 listopada 2001 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.