BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ (POLSKA) SA

KRS 0000061974, REGON 017389170, NIP 5252223038
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)
Data rejestracji w KRS 15 listopada 2001 r.
Adres siedziby ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (mazowieckie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 62 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 4:

7 czerwca 2017 - MSiG nr 109/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 maja 2017 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

12 maja 2017 - MSiG nr 91/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 maja 2017 r. dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 maja 2017 - MSiG nr 86/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2001 r. pod nr. 0000061974 , zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:...

2 marca 2017 - MSiG nr 43/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ (POLSKA) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lutego 2017 roku "Zważywszy, że: (i) w dniu 7 listopada 2016 r. podpisany został Plan Połączenia dotyczący transgranicznego połączenia MUFG BANK (EUROPE) N.V. (MUFG Bank Europe) i jej spółki zależnej BANK OF TOKYO -...

25 sierpnia 2016 - MSiG nr 164/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 sierpnia 2016 r. dokonano wpisu nr 41 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 czerwca 2016 - MSiG nr 121/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2001 r. pod nr. 0000061974 , zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:...

14 czerwca 2016 - MSiG nr 113/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 czerwca 2016 r. dokonano wpisu nr 40 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

30 maja 2016 - MSiG nr 102/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 maja 2016 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS.

15 grudnia 2015 - MSiG nr 243/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 grudnia 2015 r. dokonano wpisu nr 38 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

2 lipca 2015 - MSiG nr 126/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 czerwca 2015 r. dokonano wpisu nr 37 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 czerwca 2015 - MSiG nr 120/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2001 r. pod nr. 0000061974 , zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:...

16 stycznia 2015 - MSiG nr 10/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 stycznia 2015 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

29 lipca 2014 - MSiG nr 145/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

23 czerwca 2014 - MSiG nr 119/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 czerwca 2014 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 czerwca 2014 - MSiG nr 115/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2001 r. pod nr. 0000061974 , zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:...

20 maja 2014 - MSiG nr 96/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 maja 2014 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

11 czerwca 2013 - MSiG nr 111/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 maja 2013 - MSiG nr 99/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2001 r. pod nr. 0000061974 , zawiadamia, że w dniu 13 maja 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały: Uchwała...

12 czerwca 2012 - MSiG nr 112/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 maja 2012 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 maja 2012 - MSiG nr 98/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2001 r., pod nr. 0000061974 , zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:...