Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY GIEŁDA ELBLĄSKA SA

KRS 0000064518, REGON 170218299, NIP 5781001243
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
Data rejestracji w KRS 27 listopada 2001 r.

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" SA sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 85 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 5:

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 46 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 45 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 marca 2021 - MSiG nr 46/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,...

14 grudnia 2020 - MSiG nr 243/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego "Giełda Elbląska" S.A z siedzibą w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub...

23 listopada 2020 - MSiG nr 228/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego "Giełda Elbląska" S.A. z siedzibą w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub...

2 listopada 2020 - MSiG nr 214/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego "Giełda Elbląska" S.A. z siedzibą w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub...

12 października 2020 - MSiG nr 199/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego "Giełda Elbląska" S.A. z siedzibą w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub...

22 września 2020 - MSiG nr 185/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego "Giełda Elbląska" S.A. z siedzibą w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub...

31 sierpnia 2020 - MSiG nr 169/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego "Giełda Elbląska" S.A z siedzibą w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub...

28 sierpnia 2020 - MSiG nr 168/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 lipca 2020 r. dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 sierpnia 2020 - MSiG nr 168/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 lipca 2020 r. dokonano wpisu nr 41 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 sierpnia 2020 - MSiG nr 168/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 lipca 2020 r. dokonano wpisu nr 40 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 sierpnia 2020 - MSiG nr 168/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 lipca 2020 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 maja 2020 - MSiG nr 99/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,...

18 grudnia 2019 - MSiG nr 244/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 grudnia 2019 r. dokonano wpisu nr 38 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

7 października 2019 - MSiG nr 194/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz art. 18 ust. 3 w zw. z § 19 lit. "g" Statutu Spółki,...

29 maja 2019 - MSiG nr 103/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 maja 2019 r. dokonano wpisu nr 37 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 maja 2019 - MSiG nr 103/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 maja 2019 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.