Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

TDM ARRTRANS SA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI

KRS 0000065042, REGON 471349350, NIP 7251276884
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)
Data rejestracji w KRS 27 listopada 2001 r.
Adres siedziby ul. Henryka Sienkiewicza 52/14, 90-058 Łódź (łódzkie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Tdm "Arrtrans" SA w likwidacji w upadłości sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 61 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 4:

20 maja 2022 - MSiG nr 97/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sygn. akt XIV GU 1159/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 marca 2022 r. została ogłoszona upadłość dłużnika TDM "ARRTRANS" Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Łodzi (KRS 65042 ), uznając, że postępowanie ma charakter...

12 maja 2022 - MSiG nr 91/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 kwietnia 2022 r. dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

15 października 2021 - MSiG nr 201/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 października 2021 r. dokonano wpisu nr 55 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 lutego 2021 - MSiG nr 25/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sygn. akt XIV GU 1159/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r. zostało dokonane zabezpieczenie majątku dłużnika TDM "ARRTRANS" Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Łodzi (KRS 65042 ) przez ustanowienie tymczasowego...

8 stycznia 2021 - MSiG nr 4/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 grudnia 2020 r. dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 stycznia 2021 - MSiG nr 3/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 grudnia 2020 r. dokonano wpisu nr 53 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 stycznia 2021 - MSiG nr 3/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 grudnia 2020 r. dokonano wpisu nr 52 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 grudnia 2020 - MSiG nr 253/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 grudnia 2020 r. dokonano wpisu nr 51 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

11 września 2020 - MSiG nr 178/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, wydanym 28 maja 2020 r. pod sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 8504 /20/679, została rozwiązania TDM "ARRTRANS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000065042 . Wzywa się zatem ponownie wierzycieli Spółki, aby zgłosili...

27 sierpnia 2020 - MSiG nr 167/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 lipca 2020 r. dokonano wpisu nr 50 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Likwidacja szóstego działu KRS.

11 sierpnia 2020 - MSiG nr 155/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, wydanym 28 maja 2020 r. pod sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 8504 /20/679, została rozwiązania TDM "ARRTRANS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000065042 . Wzywa się zatem wierzycieli Spółki, aby zgłosili swoje...

16 czerwca 2020 - MSiG nr 115/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sygn. akt XIV GU 666/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygnaturze akt XIV GU 666/18, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2019 roku, oddalił na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.)...

17 lutego 2020 - MSiG nr 32/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 lutego 2020 r. dokonano wpisu nr 47 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

17 kwietnia 2019 - MSiG nr 76/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sygn. akt XIV GU 666/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. zostało dokonane zabezpieczenie majątku dłużnika TDM "ARRTRANS" S.A. z siedzibą w Łodzi przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tadeusza...

4 marca 2019 - MSiG nr 44/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 lutego 2019 r. dokonano wpisu nr 46 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

13 lutego 2019 - MSiG nr 31/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sygn. akt XIV GRs 3/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 r. zostało umorzone postępowanie sanacyjne TDM "ARRTRANS" Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie,...

8 stycznia 2019 - MSiG nr 5/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano wpisu nr 45 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 stycznia 2019 - MSiG nr 5/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 stycznia 2019 - MSiG nr 5/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 stycznia 2019 - MSiG nr 5/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.