Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

KAMPSAX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS , REGON 011860910, NIP 5251043133
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Adres siedziby al. Aleja Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa (mazowieckie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 8 pasujących ogłoszeń:

26 kwietnia 2005 - MSiG nr 81/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 kwietnia 2005 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

22 lipca 2004 - MSiG nr 142/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 czerwca 2004 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość pierwszego działu KRS.

1 lipca 2004 - MSiG nr 127/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 maja 2004 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS, rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS oraz rubryk Informacje o likwidacji oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu szóstego działu KRS.

9 czerwca 2004 - MSiG nr 112/2004 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator "Kampsax Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji" niniejszym ogłasza, że uchwałą z dnia 17.05.2004 r. Zgromadzenie Wspólników postanowiło rozwiązać ww. Spółkę i otworzyć jej likwidację. W związku z powyższym likwidator Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się...

7 listopada 2003 - MSiG nr 218/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 października 2003 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 marca 2002 - MSiG nr 51/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 lutego 2002 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

22 lutego 2002 - MSiG nr 38/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 lutego 2002 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS.

8 stycznia 2002 - MSiG nr 5/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 grudnia 2001 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz oraz Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.