K.T.S. ELPOM SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

KRS 0000081011, REGON 012637113, NIP 5341648354
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
Data rejestracji w KRS 23 stycznia 2002 r.
Adres siedziby ul. Pruszkowska 24, 05-830 Nadarzyn (mazowieckie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "K.T.S. Elpom" SA w upadłości likwidacyjnej sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 33 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

26 lutego 2021 - MSiG nr 39/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Spółki KTS ELPOM SA w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XVIII GUp 13/19. W terminie jednego tygodnia od obwieszczenia w Monitorze...

8 lipca 2020 - MSiG nr 131/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 czerwca 2020 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 stycznia 2020 - MSiG nr 7/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk "K.T.S. ELPOM" S.A. sporządził i przedstawił Sędziemu komisarzowi w dniu 15 października 2019 roku trzecią uzupełniającą listę wierzytelności "K.T.S. ELPOM" S.A. (sygn. akt XVIII GUp 13/19, wcześniej X GUp 128/12)...

2 grudnia 2019 - MSiG nr 232/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk KTS ELPOM SA sporządził i przedstawił Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości KTS ELPOM SA (sygn. akt XVIII GUp 13/19 wcześniej X GUp 128/12) dla wierzycieli uznanych w II kategorii...

5 sierpnia 2019 - MSiG nr 150/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2019 - MSiG nr 150/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2019 - MSiG nr 150/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2019 - MSiG nr 150/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 lutego 2018 - MSiG nr 32/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych zawiadamia, iż syndyk KTS ELPOM SA sporządził i przedstawił Sędziemu komisarzowi w dniu 22 stycznia 2018 roku drugą uzupełniającą listę wierzytelności KTS ELPOM SA (sygn. akt X GUp 128/12). Niniejszą listę wierzytelności wraz z korektą każdy...

30 grudnia 2015 - MSiG nr 253/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 grudnia 2015 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

1 września 2015 - MSiG nr 169/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż syndyk KTS ELPOM SA sporządził i przedstawił Sędziemu komisarzowi drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości KTS ELPOM SA (sygn. akt X GUp 128/12) dla wierzycieli uznanych w II kategorii. Niniejszy plan podziału każdy...

21 lipca 2015 - MSiG nr 139/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż syndyk KTS ELPOM SA sporządził i przedstawił Sędziemu komisarzowi 9 lipca 2015 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności KTS ELPOM SA (sygn. akt X GUp 128/12). Niniejszą listę wierzytelności wraz z korektą każdy zainteresowany...

11 grudnia 2014 - MSiG nr 240/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż syndyk KTS ELPOM SA sporządził i przedstawił Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości KTS ELPOM SA (sygn. akt X GUp 128/12) dla wierzycieli uznanych w II kategorii. Niniejszy plan podziału każdy zainteresowany...

30 lipca 2014 - MSiG nr 146/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 lutego 2014 - MSiG nr 39/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż syndyk KTS ELPOM SA sporządził i przedstawił Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i korektę listy wierzytelności KTS ELPOM SA (sygn. akt X GUp 128/12). Niniejszą listę wierzytelności wraz z korektą każdy zainteresowany może...

9 października 2013 - MSiG nr 196/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 października 2013 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 stycznia 2013 - MSiG nr 10/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 stycznia 2013 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

28 grudnia 2012 - MSiG nr 251/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 grudnia 2012 roku, sygnatura akt X GUp 128/12 (poprzednio X GU 276/12), postanowił: ogłosić upadłość K.T.S. ELPOM SA z siedzibą w Nadarzynie obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczyć Sędziego komisarza w...

29 listopada 2012 - MSiG nr 232/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 listopada 2012 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

3 listopada 2011 - MSiG nr 213/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 października 2011 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.