Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

ZAKŁĄDY CHEMICZNE STREM SA

KRS 0000087022
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

12 marca 2009 - MSiG nr 50/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 lutego 2009 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

23 lutego 2009 - MSiG nr 37/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 lutego 2009 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

11 lutego 2009 - MSiG nr 29/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 stycznia 2009 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 stycznia 2009 - MSiG nr 3/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM - Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 grudnia 2008 r., wydanym w sprawie o sygn. XU 273/01/3, stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego dłużnika Zakładów Chemicznych "STREM" S.A. w Dąbrowie...

4 października 2006 - MSiG nr 193/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

22 lutego 2002 - MSiG nr 38/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki akcyjne

W dniu 1 lutego 2002 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organy nadzoru oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS, trzeciego działu KRS oraz rubryki Postępowanie upadłościowe szóstego działu KRS.