Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE KLIMAWENTEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

KRS 0000105575, REGON 008032519, NIP 8130334117
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
Data rejestracji w KRS 15 kwietnia 2002 r.
Adres siedziby ul. Witolda 6, 35-302 Rzeszów (podkarpackie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Klimawentex sp. z o.o. w upadłości sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 36 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

17 grudnia 2020 - MSiG nr 246/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 grudnia 2020 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS.

11 września 2020 - MSiG nr 178/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 lipca 2020 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

15 lipca 2020 - MSiG nr 136/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 67/20: I. ogłosił upadłość Dłużnika Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Montażowego KLIMAWENTEX Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, nr NIP 8130334117 , nr REGON 008032519 , KRS 0000105575 , II. wyznaczył...

30 czerwca 2020 - MSiG nr 125/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 18 czerwca 2020 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

12 marca 2020 - MSiG nr 50/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, działając na podstawie art. 36 p.u. w zw. z art. 38 ust. 1 p.u. postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r. wydanym w sprawie V GU 67/20 zabezpieczył majątek dłużnika: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe KLIMAWENTEX Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000105575 , NIP...

14 stycznia 2020 - MSiG nr 8/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe KLIMAWENTEX sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (KRS nr 105575) z dnia 20 grudnia 2019 roku postanowiono rozwiązać Spółkę oraz otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres...

13 czerwca 2019 - MSiG nr 114/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 czerwca 2019 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 czerwca 2019 - MSiG nr 114/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 czerwca 2019 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 czerwca 2019 - MSiG nr 114/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 czerwca 2019 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 czerwca 2019 - MSiG nr 114/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 czerwca 2019 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 lipca 2018 - MSiG nr 134/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 lipca 2018 - MSiG nr 134/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 lipca 2018 - MSiG nr 134/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 lipca 2018 - MSiG nr 134/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 czerwca 2017 - MSiG nr 120/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 czerwca 2017 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 lutego 2017 - MSiG nr 34/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000105575 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

13 września 2016 - MSiG nr 177/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 września 2016 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 sierpnia 2015 - MSiG nr 151/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 lipca 2015 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 stycznia 2015 - MSiG nr 1/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000105575 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

14 lipca 2014 - MSiG nr 134/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.