Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH SA W UPADŁOŚCI

KRS 0000107305, REGON 273849258, NIP 6312179590
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
Data rejestracji w KRS 23 kwietnia 2002 r.
Adres siedziby ul. Chorzowska 44B/211, 44-100 Gliwice (śląskie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych" SA w upadłości sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 45 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 3:

25 lutego 2021 - MSiG nr 38/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 lutego 2021 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

23 marca 2020 - MSiG nr 57/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 marca 2020 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 lutego 2020 - MSiG nr 38/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XII GUp 214/17, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika "Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych" S.A. w Gliwicach, numer KRS 0000107305...

15 kwietnia 2019 - MSiG nr 74/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie, o sygn. akt XII GUp 214/17, dotyczącej upadłości Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w upadłości syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie...

1 kwietnia 2019 - MSiG nr 64/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 marca 2019 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 lutego 2019 - MSiG nr 25/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 214/17 dotyczącej upadłości Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w upadłości syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie...

13 listopada 2018 - MSiG nr 219/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 września 2018 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 października 2018 - MSiG nr 206/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 214/17, dotyczącej upadłości Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A, w upadłości, KRS 0000107305 , w Gliwicach, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców...

29 czerwca 2018 - MSiG nr 125/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 czerwca 2018 - MSiG nr 110/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt GU 360/17 dotyczącej upadłości "Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych" S.A. w upadłości, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch...

28 maja 2018 - MSiG nr 102/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 214/17, dotyczącej upadłości Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w Gliwicach syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i I uzupełniającą listę wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul...

5 lutego 2018 - MSiG nr 25/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 stycznia 2018 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

8 stycznia 2018 - MSiG nr 5/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 2 stycznia 2018 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

31 października 2017 - MSiG nr 211/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 360/17 ogłosił upadłość dłużnika Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych Spółki Akcyjnej w Gliwicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107305 . Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół,...

14 września 2017 - MSiG nr 178/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GRu 2/16 postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 r. umorzono postępowanie układowe dłużnika Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych Spółki Akcyjnej w Gliwicach (KRS 0000107305 ). Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie złożone w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i...

22 maja 2017 - MSiG nr 97/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000107305 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

8 lutego 2017 - MSiG nr 27/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 stycznia 2017 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu naprawczym szóstego działu KRS.

6 grudnia 2016 - MSiG nr 235/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia kmisarz zawiadamia, że w postępowaniu układowym "Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych" Spółki Akcyjnej w Gliwicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107305 , został sporządzony i złożony w dniu 14 października 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach spis wierzytelności, sygn. akt XII GRu 2/16. W terminie dwóch tygodni od dnia...

8 września 2016 - MSiG nr 174/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII GR 9/16 otworzył postępowanie układowe dłużnika Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych Spółki Akcyjnej w Gliwicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107305 . Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beaty Janas, a nadzorcę...

1 września 2016 - MSiG nr 169/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000107305 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.