Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

CENTRUM KOMPUTEROWE 'ZETO' SA

KRS 0000117869, REGON 470876389, NIP 7281001100
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
Data rejestracji w KRS 24 czerwca 2002 r.
Adres siedziby ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 136, 90-146 Łódź (łódzkie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 40 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

6 maja 2016 - MSiG nr 87/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

24 kwietnia 2015 - MSiG nr 79/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 kwietnia 2015 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 czerwca 2014 - MSiG nr 113/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 czerwca 2014 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 października 2013 - MSiG nr 211/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 października 2013 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

18 października 2013 - MSiG nr 203/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 października 2013 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane jedynego akcjonariusza oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

14 maja 2013 - MSiG nr 92/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 maja 2013 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 kwietnia 2013 - MSiG nr 76/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Centrum Komputerowego ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w związku z przepisem art. 418 § 2a k.s.h., ogłasza treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych i powołania biegłego do wyceny akcji. § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 418...

18 kwietnia 2013 - MSiG nr 76/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Centrum Komputerowego ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w związku z przepisami art. 418 § 3 i art. 417 § 2 k.s.h., ogłasza, że zgodnie z wyceną dokonaną przez biegłego Auditio Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jednostkowa cena akcji podlegających przymusowemu wykupowi, o którym mowa w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2013 r., w sprawie...

4 kwietnia 2013 - MSiG nr 66/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 marca 2013 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

24 października 2012 - MSiG nr 207/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 października 2012 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

27 września 2012 - MSiG nr 188/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 września 2012 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

19 września 2012 - MSiG nr 182/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 sierpnia 2012 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 maja 2012 - MSiG nr 101/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Centrum Komputerowego ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000117869 , niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2012 r. Walnego Zgromadzenia. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie CK ZETO...

23 września 2011 - MSiG nr 185/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 sierpnia 2011 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Oddziały pierwszego działu KRS.

6 lipca 2011 - MSiG nr 129/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 maja 2011 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 marca 2011 - MSiG nr 52/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Centrum Komputerowego ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000117869 , niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2011 r. Walnego Zgromadzenia. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie CK...

8 czerwca 2010 - MSiG nr 109/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 maja 2010 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 marca 2010 - MSiG nr 61/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Centrum Komputerowego ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000117869 , niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 24 kwietnia 2010 r. Walnego Zgromadzenia. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie CK ZETO...

5 sierpnia 2009 - MSiG nr 151/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Centrum Komputerowe ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000117869 , niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 10 października 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady Nadzwyczajnego Walnego...

8 lipca 2009 - MSiG nr 131/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 czerwca 2009 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.