Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

TECHNOLOGIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000120390, REGON 971269954, NIP 9730663930
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
Data rejestracji w KRS 28 czerwca 2002 r.
Adres siedziby ul. Nowa 6, 67-100 Nowa Sól (lubuskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 15 pasujących ogłoszeń:

22 września 2022 - MSiG nr 184/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 września 2022 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

22 września 2022 - MSiG nr 184/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 września 2022 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

24 stycznia 2022 - MSiG nr 15/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS informuje, że wobec podmiotu "TECHNOLOGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.06.2002 r. pod nr KRS 0000120390 , z siedzibą: KIEŁCZ, ul. NOWA nr 6, kod pocz. 67-100, poczta NOWA SÓL, Sąd wszczął postępowanie mające na celu jego rozwiązanie bez...

5 marca 2020 - MSiG nr 45/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 lutego 2020 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

9 maja 2017 - MSiG nr 88/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, że wobec podmiotu: "TECHNOLOGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.06.2002 r. pod nr KRS 120390 , z siedzibą w Kiełczu przy ul. Nowej nr 6, 67-100 Nowa Sól, Sąd wszczął postępowanie mające na celu jego...

7 marca 2016 - MSiG nr 45/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 lutego 2016 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

3 lipca 2015 - MSiG nr 127/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 czerwca 2015 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

9 października 2013 - MSiG nr 196/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 października 2013 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

10 sierpnia 2007 - MSiG nr 155/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 lipca 2007 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS.

5 maja 2006 - MSiG nr 87/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 marca 2006 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 kwietnia 2005 - MSiG nr 78/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 kwietnia 2005 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 lipca 2004 - MSiG nr 137/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 18 czerwca 2004 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 października 2003 - MSiG nr 200/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 września 2003 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.

22 lipca 2003 - MSiG nr 141/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 czerwca 2003 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 lipca 2002 - MSiG nr 135/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 czerwca 2002 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.