Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

LINIE LOTNICZE SILESIAN AIR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000140330, REGON 277496696, NIP 6452246665
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z)
Data rejestracji w KRS 21 listopada 2002 r.
Adres siedziby al. Aleja Wojciecha Korfantego 38, 41-161 Katowice (śląskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 17 pasujących ogłoszeń:

23 czerwca 2022 - MSiG nr 120/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 czerwca 2022 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

15 listopada 2021 - MSiG nr 220/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu LINIE LOTNICZE SILESIAN AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W KATOWICACH, wpisanego...

21 października 2015 - MSiG nr 205/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 14 października 2015 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

28 sierpnia 2012 - MSiG nr 166/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

2 września 2010 - MSiG nr 171/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 sierpnia 2010 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Likwidacja szóstego działu KRS.

18 września 2006 - MSiG nr 181/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 czerwca 2006 - MSiG nr 124/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 maja 2006 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

20 czerwca 2006 - MSiG nr 118/2006 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator Spółki Linie Lotnicze "Silesian Air" Sp. z o.o. w likwidacji, 40-161 Katowice, al. Korfantego 38, zawiadamia, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20.02.2006 r. nastąpiło rozwiązanie Spółki i otwarcie likwidacji. Likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w siedzibie Spółki w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego...

23 lutego 2006 - MSiG nr 39/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 lutego 2006 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 października 2005 - MSiG nr 211/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 września 2005 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 października 2005 - MSiG nr 208/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 września 2005 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 czerwca 2005 - MSiG nr 110/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 maja 2005 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS.

15 lutego 2005 - MSiG nr 32/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 stycznia 2005 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość oraz Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

16 stycznia 2004 - MSiG nr 11/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 stycznia 2004 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość oraz Umowa lub statut pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

14 października 2003 - MSiG nr 200/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 września 2003 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS.

25 września 2003 - MSiG nr 187/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 sierpnia 2003 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 grudnia 2002 - MSiG nr 238/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 listopada 2002 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS oraz oraz Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.