Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

SKAN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

KRS 0000156904, REGON 551314737, NIP 9442080029
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z)
Data rejestracji w KRS 3 kwietnia 2003 r.
Adres siedziby Szczuki 99, 06-211 Płoniawy-Bramura (mazowieckie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Skan sp. z o.o. w upadłości sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 46 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 3:

23 sierpnia 2021 - MSiG nr 162/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 11/20, SKAN Sp. z o.o. w upadłości, 06-211 Płoniawy-Bramura, Szczuki 99, KRS 0000156904 , zawiadamia, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. złożył do Sędziego Komisarza uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może...

14 lipca 2021 - MSiG nr 134/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 lipca 2021 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 lipca 2021 - MSiG nr 126/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 11/20, w postępowaniu upadłościowym SKAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczuki 99, 06-211 Płoniawy-Bramura, KRS 0000156904 , na posiedzeniu niejawnym z urzędu w przedmiocie sprostowania listy wierzytelności postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r. postanawia: -...

31 maja 2021 - MSiG nr 103/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 11/20 SKAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczuki 99, 06-211 Płoniawy-Bramura, KRS 0000156904 , zawiadamia, że w dniu 1.06.2020 r. złożył do Sędziego Komisarza raport z opinii o oszacowaniu wartości rynkowej nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład majątku upadłej Spółki...

17 lutego 2021 - MSiG nr 32/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 11/20 SKAN Sp. z o.o. w upadłości, 06-211 Płoniawy-Bramura, Szczuki 99, KRS 0000156904 , zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2021 r. złożył do Sędziego Komisarza uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może...

4 września 2020 - MSiG nr 173/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 lipca 2020 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu naprawczym szóstego działu KRS.

3 września 2020 - MSiG nr 172/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 11/20 - SKAN Sp. z o.o. w upadłości, 06-211 Płoniawy-Bramura, Szczuki 99, KRS 0000156904 , zawiadamia, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. złożył do Sędziego Komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć sprzeciw co...

15 maja 2020 - MSiG nr 94/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

29 stycznia 2020 - MSiG nr 19/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2020 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym, sygn. akt VIII GU 405/19, sprawy z wniosku dłużnika: SKAN sp. z o.o. w Szczukach o ogłoszenie upadłości, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika: SKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczukach, adres: 06-211 poczta...

3 grudnia 2019 - MSiG nr 233/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GRs 2/17, Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Skan Sp. z o.o., Szczuki 99, 06-211 Płoniawy-Brambura, KRS 0000156904 . Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem...

27 września 2019 - MSiG nr 188/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 września 2019 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 listopada 2018 - MSiG nr 226/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 listopada 2018 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

12 września 2018 - MSiG nr 177/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 września 2018 - MSiG nr 176/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 września 2018 - MSiG nr 176/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 kwietnia 2018 - MSiG nr 73/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Skan Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Szczuki 99, 06-211 Płoniawy-Bramura, KRS 0000156904 . Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13.03.2018 r., zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zmienił zarządcę w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Skan Sp. z o.o. w restrukturyzacji, numer KRS...

17 stycznia 2018 - MSiG nr 12/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

OBWIESZCZENIE Obwieszcza się, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRs 2/17 wobec dłużnika SKAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Szczukach, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2017 roku Sędzia komisarz postanowił zatwierdzić spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych złożony przez Zarządcę SKAN spółka z...

7 lipca 2017 - MSiG nr 130/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 czerwca 2017 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu naprawczym szóstego działu KRS.

29 czerwca 2017 - MSiG nr 124/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRs 2/17 wobec dłużnika SKAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą Szczukach, niniejszym zawiadamia, iż dnia 9 czerwca 2017 r. zostały złożone przez Zarządcę masy sanacyjnej spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w...

23 maja 2017 - MSiG nr 98/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 8/17, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika SKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczukach (nr KRS 0000156904 ) adres rejestrowy: 06-211 poczta Płoniawy - Bramura, miejscowość Szczuki nr 99; 2. na Sędziego...