Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

VOBIS MICROCOMPUTER SP. Z O.O.

KRS 0000160778
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 14 pasujących ogłoszeń:

15 stycznia 2007 - MSiG nr 10/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 stycznia 2007 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

11 stycznia 2007 - MSiG nr 8/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki akcyjne

Podmiot o numerze KRS 0000160778 został wpisany w rubryce Sposób powstania spółki pierwszego działu KRS.

30 października 2006 - MSiG nr 211/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000160778 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

19 października 2006 - MSiG nr 204/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 18 września 2006 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 września 2005 - MSiG nr 176/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000160778 został wykreślony z rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS.

10 sierpnia 2005 - MSiG nr 155/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 lipca 2005 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 lipca 2005 - MSiG nr 135/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000160778 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

25 maja 2005 - MSiG nr 101/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 kwietnia 2005 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Umowa lub statut oraz Wspólnicy pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organy nadzoru oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2004 - MSiG nr 152/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2004 - MSiG nr 152/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

29 października 2003 - MSiG nr 211/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000160778 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

23 października 2003 - MSiG nr 207/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 czerwca 2003 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

23 października 2003 - MSiG nr 207/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 maja 2003 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 czerwca 2003 - MSiG nr 112/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 maja 2003 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.